top of page

Respa - kvalitný vzduchový systém v kabíne

V celej Európe je vzduch na pracoviskách stále viac kontaminovaný plávajúcimi časticami, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie.

Najviac kontaminovanými oblasťami sú recyklačný, zemný, ťažobný a poľnohospodársky priemysel, kde je škodlivé plávajúce znečistenie obzvlášť rozsiahle.

RESPA® Aktív Kabin-filtrációs Rendszer

A RESPA® tiszta levegőt kínál a munkagépének HVCA-rendszerének (fűtés, szellőztetés, légkondicionálás), hiszen a kabin levegőjét pormentesen tartja, ezzel a gépkezelőt megvédi a káros részecskék belélegzésétől, a gép belső elektronikai rendszerét a meghibásodásoktól.

A mi RESPA® kabinszűrő rendszerünk eltávolítja a kültéri levegőben lévő szennyeződések több mint 90%-át, és megfelel vagy túlteljesíti minden vonatkozó nemzetközi szabványt és előírást!

ELŐNYÖK

 • Megvédi a gépkezelő egészségét, megnöveli a munka-komfortot és a termelékenységet

 • Megóvja a HVCA-rendszert (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) a leporosodástól és penészedéstől

 • Alacsony karbantartási költségével és hosszúszűrő-élettartammal rendelkezik, köszönhetően az elő leválasztónak.

 • Nem akadályozza a kezelőt a kilátásban a kompakt méretének köszönhetően.

 • Minden munkagépre alkalmazható!

MŰKÖDÉSI ELV

 • A szennyezett külső levegő belép az elő-leválasztóba.

 • Az elő-leválasztó ventillátora légörvényt hoz létre, ezzel a nagyobb fajsúlyú részecskék a ház külső falára szorulnak.

 • A szennyező részecskék és a por 90%-a nagy sebességgel kilép az egység végén.

 • Az elő-tisztított levegő megszűrésre kerül a standard elvárásoknak, vagy speciális felhasználói igényeknek megfelelően, majd befúvásra kerül a gépkezelő fülkébe

Öntisztító szűrőrendszer

 

A RESPA® Kabin filtrációs rendszer a szennyeződés és por több mint 90%-át leválasztja a levegő szűrése előtt.

A szűrő és a ház öntisztító, mert a törmeléket a szűrő és a ház között áramló, nagysebességű levegő leválasztja a házról és a szűrő felületéről. A korábbi – más rendszerekhez képest így a teljes szűrőház szennyeződésmentes. Ez jelentősen megnöveli a szűrő élettartamát, illetve a szűrőcserekor a további szennyezést.

Részben ennek a védett technológiának köszönhetően, a légszűrők élettartama extrém módon megnövekszik!

Nyomásellenőrző rendszer

A megfelelő működés biztosítására, és a szűrő ellenőrzésére, minden túlnyomásos fülkében egy nyomás-ellenőrző egységet használunk. Ez az egység figyelmezteti a kezelőt, amennyiben a szűrő szennyezettsége túl magas, vagy ha a HVCA-rendszer túlterhelt.

A Sy-Klone egyszerűen telepíthető EPMS (elektronikus nyomásellenőrző rendszer) valósidejű információt biztosít a kabinnyomásról, illetve a szükséges RESPA® szűrőcserékről.

Az egység csatlakoztatható a gép telemetriai rendszeréhez is.

RESPA® Aktívny kabínový filtračný systém

RESPA® poskytuje čistý vzduch do systému HVCA vášho stroja (kúrenie, vetranie, klimatizácia) udržiavaním vzduchu v kabíne bez prachu, čím chráni obsluhu pred vdýchnutím škodlivých častíc a poruchou vnútornej elektroniky stroja.

Náš filtračný systém kabíny RESPA® odstraňuje viac ako 90% znečistenia vonkajšieho vzduchu a spĺňa alebo prekračuje všetky príslušné medzinárodné normy a predpisy!

VÝHODY

 • Chráni zdravie obsluhy, zvyšuje pohodlie a produktivitu pracoviska

 • Chráni HVCA (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) pred prachom a plesňami

 • Vďaka predodlučovaču má nízke náklady na údržbu a dlhú životnosť filtra.

 • Vďaka svojej kompaktnej veľkosti nebráni výhľadu operátora

 • Platí pre všetky náradia!

 

PRINCÍP PREVÁDZKY

 • Znečistený vonkajší vzduch vstupuje do predseparátora.

 • Predseparátorový ventilátor vytvára vzduchový vír, pričom častice s vyššou špecifickou hmotnosťou sú zachytávané na vonkajšej stene krytu.

 • 90% kontaminantov a prachu vystupuje na konci jednotky vysokou rýchlosťou.

 • Predčistený vzduch sa filtruje podľa štandardných požiadaviek alebo špeciálnych požiadaviek užívateľa a potom sa fúka do kabíny vodiča.

Samočistiaci filtračný systém

 

Filtračný systém kabíny RESPA® pred filtrovaním vzduchu odstraňuje viac ako 90% nečistôt a prachu.

Filter a kryt sa samočistia, pretože vysokorýchlostný vzduch prúdiaci medzi filtrom a plášťom oddeľuje zvyšky od krytu a povrchu filtra. V porovnaní s predchádzajúcimi systémami je teda celé puzdro filtra bez nečistôt. To významne zvyšuje životnosť filtra a ďalšie znečistenie počas výmeny filtra.

Čiastočne vďaka tejto patentovanej technológii sa životnosť vzduchových filtrov dramaticky zvyšuje!

Systém monitorovania tlaku

Na zabezpečenie správnej činnosti a kontroly filtra sa v každej tlakovej kabíne používa jednotka na reguláciu tlaku. Táto jednotka upozorňuje obsluhu, ak je znečistenie filtra príliš vysoké alebo ak je systém HVCA preťažený.

Sy-Klone poskytuje ľahko inštalovateľnú EPMS (elektronický systém na monitorovanie tlaku) v reálnom čase o tlaku v kabíne a požadovaných zmenách filtra RESPA®.

Jednotku je možné pripojiť aj k tele-metrickému systému stroja.

Zariadenie

Kabínová filtračná jednotka RESPA® sa dá namontovať kdekoľvek, vodorovne alebo zvisle, iba s otočným vstupom vzduchu 49 x 26 x 26 cm a 360 °! RESPA® je vhodný do každej kabíny a prostredia.

bottom of page