top of page

Školenia pre mazacie systémy

Vyvíjajúca sa mazacia technológia je niekedy ďaleko od praktických inžinierov výroby, pretože v nej nie je ich každodenná prax.

Všetci si želajú učiť sa samy a rozvíjať svoje znalosti v oblasti nových technológií.

Realizujeme väčšinou tri typy školení pre personál údržby:

  • Školenie v oblasti mazacích systémov - pre manažérov priemyselnej údržby, projektantov a technikov

  • Progresívne mazacie systémy pre mobilné zariadenia - pre operátorov a mechanický personál dopravných a zemných vozidiel

  • Inštalácia, opravy a údržba - praktické školenia mechanických pracovníkov

 

 

Svoje školenia dokážeme prispôsobiť zákazníkom a poskytnúť najdôležitejšie informácie o lokálne používaných zariadeniach.

bottom of page