top of page

Adatvédelmi Nyilatkozat

ÁSZF -

EuroScale Mobiltechnika Kft Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos nekünk, így megkérjük, hogy szánjon időt arra, hogy megismerje a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, és kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, ha Önnek bármilyen kérdése van.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a https://www.ipartechnika.com/privacy weboldalon elérhető Ügyfelekre, Beszállítókra és Üzleti Partnerekre vonatkozó EuroScale Globális Adatvédelmi Tájékoztatót egészíti ki.

Mire vonatkozik ez az Adatvédelmi Nyilatkozat? A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az EuroScale Mobiltechnika Kft ügyfél-adat igénylése és használata, továbbá azok megőrzésére vonatkozó szabályokra és állásfoglalásra, valamint az Ön részéről történt látogatásai során gyűjtött személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást.

 

A vállalkozásunkban a Partnereink hivatalos képviselőivel állunk kapcsolatban. Ennek megfelelően a Partnerek részéről megadott minden adatot vállalati adatnak tekintünk, függetlenül attól, hogy az adott adat milyen személyes vonatkozással bír (pl. magán előfizetésű telefonszám).

 

Az ügyfeleink képviselőiről személyes adatokat nem gyűjtünk, kizárólag az alábbi jellegű adatok megadását kívánjuk meg:

 • Név, születési név

 • Elérhetőség (cégben elérhető telefonszám, vállalati kommunikációban az email cím)

 

A megadott adatokat a cégadatok mellett, a vállalatirányítási rendszer adatbázisaiban tároljuk. Az adatok megadása teljesen önkéntes, a megadásakor Ön hozzájárul és fenti rendszerben történő kezelésre, és 5 évig tartó tárolására.

 

Milyen adatokat kezelünk?

Az Ön, és az Ön cége által igénybe vett szolgáltatásoktól függően, az EuroScale jogosult a következő típusú adatokat kezelni:

 • Vállalkozás elérhetőségi adatai, így a vállalkozás, illetve kapcsolattartó neve, a cím, a marketingcélú megkeresésekre vonatkozó választás, e-mail címek, telefonszámok és a kapcsolattartási nyelvvel kapcsolatos választás;

 • a vezető tisztségviselők és ügyintézők (és egyéb hasonló személyek) vállalati adatai, ideértve a nevet és a vállalati elérhetőségeket is

 • • a tranzakciókkal összefüggő adatok, így a számlán feltűntetésre kerülő adatok (cég neve, címe, adószáma, kapcsolattartó neve, email címe és telefonszáma), teljesítés igazoló, aláírt munkalapok, jármű és gépazonosítók, dátum, időpont és helyszínadatok

A begyűjtött adatok kezelésének céljai

Az EuroScale Kft-t felkereső személy által megadott és/vagy a személyes partnerlátogatás során gyűjtött személyes adatok kezelése a következő célokra történhet:

 • Ajánlatkérésben hivatkozás az ajánlatkérőre

 • A szolgáltatást igénybe vevő cég (a felhasználó) azonosítására

 • A bonitásvizsgálat és jogosultságok (döntés, megrendelés, stb.) vizsgálatának elvégzése

 • A cégadatok státuszának és/vagy vásárlási nyilvántartásának folyamatos értékelése és/vagy áttekintése;

 • A kereskedelmi korlátozások és korrupcióellenes vizsgálatok elvégzése

 • A mennyiségi és felhasználási adatok (rendelések, vevői szokások, anyagfelhasználás, stb.) figyelemmel kísérése

 • Összesített piackutatások és/vagy statisztikai elemzések elvégzése;

 • A pénzmosási és csalási esetek feltárása és lehetőség szerinti megelőzése; és/vagy hozzájárulás esetén marketing és kereskedelmi kommunikáció végzése céljából.

 

Minden fenti esetben, az adatkezelés az igényléstől a szerződéskötési folyamat bármely időpontjában és/vagy az ajánlatokra/megrendelésekre vonatkozó megállapodás tartama alatt történhet, és ezt követően is egyes korlátozott célokra (számviteli, a jogi, adózási és/vagy szerződéses követelményeknek való megfelelés, pl. belső ellenőrzések céljából).

 

Marketing

 

Az EuroScale nem küld magánszemélyeknek marketing anyagokat az Ön szervezetén belül, még akkor sem, ha erre hozzájárulást kapott, ez a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható.

 

Bonitásvizsgálatok

 

A megrendelések feldolgozása során az EuroScale jogosult bármely jelentkező vagy ajánlatkérő céghez kapcsolódó bármely személy azonosságát és/vagy a vállalkozás hitelképességét felmérni.

A hitelképesség vizsgálata során: (a) előfordulhat, hogy pontozás vagy más automatizált döntéshozatal történik, és(b) előfordulhat, hogy a hitelminősítő intézetek adataiban is történnek keresések. A hitelminősítő intézetek bármely vállalkozásra vonatkozó információi kapcsolatban állhatnak a kapcsolt felekre vonatkozó nyilvántartással vagy a megadott információ létrehozhat ilyen kapcsolatot.

 

Kikkel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatai a fenti célok teljesítése érdekében az EuroScale vállalat-csoport tagjain belül átadhatók, így az EuroScale Vállalatcsoport olyan tagjainak is, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belüli székhellyel rendelkeznek.

Ezen túlmenően, az Ön személyes adatait nem osztjuk meg harmadik féllel, kivéve

 • ha jogszabály rendelkezik, vagy hatósági vizsgálat során.

 • bonitás-vizsgáló, átvilágító és/vagy csalásmegelőző szervezeteknek, valamint a vállalkozás kötelezettségeivel foglalkozó más szervezetek hivatalosan és jogszerűen igénylik

Az EuroScale nem teszi elérhetővé az Ön személyes adatait az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha erre jogszabály alapján kötelezettségünk áll fenn.

 

További tájékoztatást a https://www.ipartechnika.com/privacy  weboldalon elérhető Ügyfelekre, Beszállítókra és Üzleti Partnerekre vonatkozó tájékoztató tartalmaz.

 

Az Ön jogai Önnek joga van hozzáférni az EuroScale kft-vel történő együttműködés során gyűjtött személyes adataihoz, valamint joga van az ilyen személyes adatok javítását vagy törlését kérni (ezen utóbbit abban az esetben, ha ezen adatokra jogszerű üzleti célokra már nincs szükség).

 

Kihez fordulhatok további felvilágosításért?

 

Ön felvilágosításért az EuroScale ügyvezetéséhez fordulhat az info(kukac)euroscale.hu e-mail-címen vagy a +36-70-640-8888 telefonszámon.

bottom of page