top of page

Mazanie s minimálnym množstvom - MQL

Podstatou techniky mazania je „takmer suché mazanie“, to znamená, že na povrchy vyžadujúce mazanie a chladenie sa aplikuje iba minimálne množstvo maziva.

 

Aplikácia môže byť vo forme olejových kvapiek alebo spreja, v niektorých prípadoch je veľmi dôležitý chladiaci účinok nosného vzduchu. Vyžaduje kvalitné mazivá.

Hlavná funkcia mazania - znižovanie trenia, chladenia a znižovania hluku - je rovnaká ako pri iných používaných technológiách mazania, ale je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu a hospodárnejšia.

Využitie: 

  • mazanie obrábacích strojov a nástrojov, mazanie pracovných plôch (ťahanie, rezanie, ohýbanie, tvarovanie atď.)

  • mazanie reťazí, remeňov, lineárnych ložísk

  • špeciálne aplikácie

Aplikované systémy: systémy mazania olejovým sprejom,

  • Vip4Chain - primárne pre mazanie reťazí a dopravníkov

  • Vip4Tools - obrábací stroj na mazanie chladením

  • Miquel - pre povrchové mazanie a občasné minimálne mazanie

  • Near-Dry Machinery - pre špeciálne riešenia na mazanie nástrojov

Prezentácia MQL: Čo je to minimálne mazanie?

bottom of page