top of page

Kimax 1® Cabin - Air

Meranie zaťaženia náprav na osi vzduchových pružín

Ideálne na presné meranie hriadeľov zavesenia vzduchových pružín. 

Kimax 1® Cabin Air ukáže čisté (náklad) alebo hrubé zaťaženie (celkové zaťaženie) na nápravy vozidla s vysokou presnosťou. 

Displej zobrazuje aktuálne zaťaženie nápravy s presnosťou +/- 1%.

Na uľahčenie načítania je možné nastaviť 2 limity alarmov. Poplach môže byť pripojený k externej žiarovke alebo klaksonu. Po dosiahnutí prvého limitu sa ozve prerušovaný signál a po dosiahnutí druhého limitu sa ozve kontinuálny signál. (Napríklad, keď dosiahnete 11 500 kg a 11 900 kg). Malý displej sa dá voľne umiestniť do kabíny.

Kimax 1® Cabin Air meria tlak vzduchových pružín vozidla pre vysoké rozlíšenie. Pri správnom vyrovnaní sa meranie vykoná a zobrazí v prírastkoch po 20 kg. 

Obsah meracej súpravy:

  •  1 ks displej kabíny

  •  1 ks montážna konzola

  •  2 ks snímače vzduchi

  •  2 ks T-konektoru (8/6/8mm) na pripojenie vzduchu

Odporúčané doplnkové služby:

  •  Montáž / inštalácia / kalibrácia          45.000 Ft/vozidlo + DPH

  •  Kalibrácia                                                 30.000 Ft/vozidlo + DPH

  •  Technické poradenstvo                             bezplatne

bottom of page