top of page

Dual line automatické mazacie systémy

Pre ťažké priemyselné aplikácie sú požiadavky na vysokovýkonné mazacie systémy podporujúce mazanie s veľmi veľkou a vysokou spotrebou. Tieto systémy boli prvými z odvetvia cementu a ocele. Ak je veľmi dlhý stroj (nad 20 - 30 metrov) stroj s dvojitým vedením, môže byť tým správnym riešením pre centrálne mazanie.

Systém Dual Line pozostáva z vysokovýkonného a veľkokapacitného robustného mazacieho čerpadla a prepínacieho ventilu, ktorý riadi tok maziva medzi dvoma hlavnými potrubiami. Systém Dual Line je schopný niesť mazivo až na 1500 mazacích miest.

Rozšírené:

  • na mazanie veľkých zariadení v gumárenskom priemysle,

  • cementárskom a oceliarskom priemysle

  • mazanie lisov,

  • valcovne

 

Najbežnejšie dual-line systémy: Dropsa Modular Dual Line, Lincoln

Naše najväčšie skúsenosti v duálnych systémoch:

  • AGC Automotive - 572 mazacích miest v jednom systéme 

  • Bukoza S.A. - 212 mazacích miest v jednom systéme

  • Zoltek Zrt Carbon fiber - viac ako 4300 mazacích miest

  • Tenaris Silcotube Steel - 110 mazacích miest v jednom systéme

bottom of page