top of page

Kimax 2® Sensor SG

Váhy na váženie návesov s listovím (plochím) zavesením

Kimax 2® váhy prívesov / návesov sú ideálnym a ekonomickým riešením na kontrolu zaťaženia nápravy, zabránenie pokutám za nadváhu a kontrolu zaťaženia vozidla.

Signály snímača deformácie z listových pružín a náprav prívesu, ktoré sú namontované v kabíne sú spojené s extrémne presným meraním v rozmedzí +/- 1-1,5%.

Zobrazované informácie:

  • Aktuálna celková hmotnosť

  • Aktuálna celková hmotnosť prípojného vozidla

  • Aktuálne zaťaženie nápravy

  • Celková hmotnosť

  • Zaťaženie na nápravu

  • Dvoj-úrovňový alarm na nastavenie celkovej hmotnosti

Počas kalibrácie sa môžu hodnoty nastavené pre autentické vyváženie  odčítavať v krokoch po 20 kg.

Pozemný dopravník môže pomocou vážiaceho systému prívesu manipulovať aj s ľubovoľným počtom prívesov, a to dokonca aj dodatočne. Po pripojení prívesu sa aktuálny príves a jeho údaje o náklade automaticky rozpoznajú a identifikujú.

Váhy pre nákladné automobily Kimax môžu byť voliteľne vybavené termo-tlačiarňou. Váhy pre nákladné vozidlá môžu byť tiež prepojené so systémami sledovania vozového parku GPS na sledovanie údajov o nápravách a celkovej hmotnosti online.

Ak si neviete, alebo nemôžete nájsť tú správnu konfiguráciu, kontaktujte nás prosím TU!
bottom of page