top of page

Kimax 2® Radio SG

Váhy pre nákladné vozidlá s pevným pružením+ prívsné súpravy s pevným pružením

Kimax 2® Radio SG váhy sú ideálnym a ekonomickým riešením na kontrolu zaťaženia náprav, predchádzanie trestom za preťažovanie a kontrolu zaťaženia vozidla.

Displej namontovaný v kabíne je spojený so signálmi snímača tlaku zo systému vzduchovej pružiny vozidla, aby sa dosiahlo veľmi presné meranie v rozmedzí +/- 0,5%.

Zobrazované informácie:

  • Aktuálna celková hmotnosť

  • Aktuálna celková hmotnosť prívesu / návesu

  • Aktuálne zaťaženie nápravy

  • Celková hmotnosť nákladu

  • Hmotnosť nákladu na nápravu / ťahač / príves

  • Dvoj-úrovňový alarm na nastavenie celkovej hmotnosti

Zobrazovacia jednotka DIN sa dá ľahko umiestniť do kabíny.

Aktuálne zobrazené údaje je možné zmeniť pomocou štyroch tlačidiel.

Počas kalibrácie sa môžu hodnoty nastavené pre autentické vyváženie odčítavať v krokoch po 20 kg.

Pozemný dopravník môže pomocou vážiaceho systému prívesu manipulovať aj s ľubovoľným počtom prívesov, a to dokonca aj dodatočne. Po pripojení prívesu sa aktuálny príves a jeho údaje o náklade automaticky rozpoznajú a identifikujú.

Systém sa dá jednoducho rozobrať a premiestniť na iné vozidlo s pneumatickou pružinou (pri výmene vozidla sa môže znova preniesť).

Váhy pre nákladné automobily Kimax môžu byť voliteľne vybavené termo-tlačiarňou. Váhy pre nákladné vozidlá môžu byť tiež prepojené so systémami sledovania vozového parku GPS na sledovanie údajov o nápravách a celkovej hmotnosti online.

Ak si neviete, alebo nemôžete nájsť tú správnu konfiguráciu, kontaktujte nás prosím TU!
bottom of page