Kimax 2® Sensor Air

Váhy na meranie prívesov so vzduchovou pružinou

Kimax 2 Sensor váhy prívesov sú ideálnym a ekonomickým riešením na kontrolu zaťaženia nápravy, zabránenie pokutám za nadváhu a kontrolu zaťaženia vozidla.

Signály snímača tlaku zo systému vzduchového odpruženia prípojného vozidla sú spojené s indikačnou jednotkou Kimax 2 namontovanou na kabíne a poskytujú extrémne presné meranie v rozmedzí +/- 0,5%.

Zobrazované informácie:

  • Aktuálna celková hmotnosť

  • Aktuálna celková hmotnosť prípojného vozidla

  • Aktuálne zaťaženie nápravy

  • Celková hmotnosť nákladu

  • Hmotnosť nákladu na nápravu

  • Dvojúrovňový alarm na nastavenie celkovej hmotnosti

Počas kalibrácie sa môžu hodnoty nastavené pre autentické vyváženie  odčítavať v krokoch po 20 kg.

Pozemný dopravník môže pomocou vážiaceho systému prívesu manipulovať aj s ľubovoľným počtom prívesov, a to dokonca aj dodatočne. Po pripojení prívesu sa aktuálny príves a jeho údaje o náklade automaticky rozpoznajú a identifikujú.

Systém sa dá jednoducho rozobrať a premiestniť na iné vozidlo s pneumatickou pružinou (pri výmene vozidla sa môže znova preniesť).

Váhy pre nákladné automobily Kimax môžu byť voliteľne vybavené termo-tlačiarňou. Váhy pre nákladné vozidlá môžu byť tiež prepojené so systémami sledovania vozového parku GPS na sledovanie údajov o nápravách a celkovej hmotnosti online.

Ak si neviete, alebo nemôžete nájsť tú správnu konfiguráciu, kontaktujte nás prosím TU!