top of page

Kimax 1® Trailer Air

Meranie zaťaženia na nápravu vzduchovej pružiny nápravy prívesu

Ideálne na presné meranie osí vybavených pneumatickým systémom odpruženia.

Kimax 1® Trailer Air zobrazuje s vysokou presnosťou čisté zaťaženie (nápravy) alebo hrubé (celkové) zaťaženie nápravy / skupiny náprav. 

Displej zobrazuje aktuálne zaťaženie nápravy s presnosťou +/- 1%. Na uľahčenie načítania je možné nastaviť 2 limity alarmov. Poplach môže byť pripojený k externej žiarovke alebo klaksonu. Po dosiahnutí prvého limitu sa ozve prerušovaný signál a po dosiahnutí druhého limitu sa ozve nepretržitý signál. (Napríklad keď dosiahnete 23 500 kg a 24 900 kg). Malý displej je možné umiestniť podľa potreby na príves.

Kimax 1® Trailer Air meria tlak pneumatických pružín prívesného vozidla s vysokým rozlíšením. Pri správnom vyrovnaní sa meranie vykoná a zobrazí v prírastkoch po 20 kg. 

   

box

Obsah meracej súpravy:

  •  1 ks vodotesná obrazovka prívesu

  •  1 ks montážna konzola

  •  2 ks snímače vzduchu

  •  2 ks T-konektory  (8/6 / 8 mm) na  pripojenie vzduchu

Dokumenty na stiahnutie:

Kimax 1® Trailer datasheet

bottom of page